This Day in History: 2009-11-17

2009: De zingende actrice Josine van Dalsum overleed na een lang ziekbed aan longkanker.