This Day in History: 1939-04-06

1939: Beverly Watkins was een van de eerste vrouwelijke bluesgitaristen. Ze was niet te stuiten en tot vlak voor haar dood op 1 oktober 2019, ze was ten 80 jaar, gaf ze nog concerten.